Успехът не трябва да се преследва самоцелно. Успехът трябва да бъде привлечен от личността, която ставаме!

Счетоводно-консултантска компания Авизо е с основен предмет на дейност счетоводно обслужване, трудово-правни услуги, данъчни консултации и икономически анализи.

Основни принципи и определения за нас:
- Коректни партньори с клиентите и държавата;
- Счетоводството е модел и начин на мислене;
- Изчисляване, деклариране и внасяне на точните данъци;
- Законосъобразните действия и етично поведение са задължения на всички;

Счетоводно-консултантска компания Авизо дава шанс на хора без трудов стаж за обучение и реализация в областта на счетоводството.